وبلاگ


مراحل مختلف یک استارتاپ

بر اساس فعالیت سرآوا، استارتاپ‌ها مطابق مراحل زیر دسته‌بندی شده و بر حسب هر یک از فازها برنامه‌ریزی‌های لازم برای حداکثر کردن احتمال موفقیت انجام می‌شود. این مراحل با در نظر گرفتن ماهیت استارتاپ‌ها، بر پایه‌ی مدل رشد یه گیاه شبیه‌سازی شده که شکل زیر آن را نشان میدهد:
ادامه مطلب