سیف گروپ مجموعه­ای متشکل از نیروهای متخصص در زمینه های مختلف با مهارت­های مرتبط با اهداف مجموعه بوده که با انجام فعالیت­های اینترنتی و همچنین با تمرکزی خاص بر بازارهای مالی در حوزه ارز رمزها و بورس، یک سیستم هوشمند جهت ارائه خدمات در زمینه ­های گوناگون را فراهم آورده است. این سیستم به صورت یک سیستم مالی سودآور عمل کرده که با تکیه بر کسب درآمد از بخش ­های مختلف به ارائه سود ناشی از سرمایه­ به سرمایه گذاران فعال در این سیستم مالی می­پردازد.

سیف گروپ در واقع سازم­انی است متکی بر ستون­های کاری مختلف که در واقع این ستون­ها بر اصل ثابت "حفظ منافع سرمایه­ گذار" بنا شده­اند.